Avfall fører til utslipp av klimagasser og i næringsbygg med mange leietakere, kantine og kaffebar blir det mye avfall. Ved å opprette en god avfallshåndtering kan man bidra til å redusere disse utslippene. Vi i Skullerud Park er miljøbevisste og ønsker å gjøre en positiv forskjell. Derfor har vi nylig oppgradert miljøstasjonene våre i begge bygg for å bli enda mer miljøvennlige. Miljøstasjonene sikrer god sortering av avfall fra både kantiner og kontor.