Kontakt oss
Forside / Aktuelt /

Bærekraftig å leie i næringspark?

Publisert: 19. mai 2022
Bærekraftig å leie i næringspark?

Er det bærekraftig å leie i næringspark? Det er mange elementer ved det å leie i en næringspark som bidrar til lavere klimaavtrykk. Her kan du lese mer om disse. 

Bærekraftbegrepet omfatter sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft. Likeverdig fokus på de tre temaene skaper bærekraftig utvikling. Her tar vi for oss på hvilke måter det er bærekraftig å leie lokaler i en næringspark.

Folk sitter i grupper og prater i kantinen i Skullerud Park

Delingsøkonomi i praksis

Når man deler fasiliteter og fellesområder reduserer vi klimaavtrykket vi setter hver dag, og det legges til rette for sambruk og flerbruk. Lavt energiforbruk gir lavere driftskostnader. Både i den forstand at det produseres færre varer samt at vi øker bruken av de varene som allerede finnes. På denne måten kan delingsøkonomien være med på å ta oss i retning av lavutslippssamfunnet. Å leie kontorlokaler i en næringspark er delingsøkonomi i praksis.

En mann sitter og jobber i et kontorlandskap

Fleksible lokaler

I en næringspark kan man vokse i takt med bedriften. Man kan dele fellesarealer og funksjoner med andre bedrifter. Her vil man kunne ekspandere uten å flytte.

Tenk langsiktig

Langsiktige leieavtaler er bærekraftige, da det ikke er miljømessig fornuftig å totalrenovere for hver ny leietaker. Utleiere bestreber å etterkomme leietakernes ønsker, men oppfordrer samtidig til å samarbeide om å oppnå bærekraft ved ombygging, ominnredning og tilpassing av lokalene. Leietakere og utleier kan gjøre en stor forskjell ved å forsøke å få til minst mulig utrivning av eksisterende fast inventar, gulvbelegg, lettvegger og tekniske anlegg, og etterspørre miljøsertifiserte materialer.

Kollektivtilbud

Å leie kontorlokaler i nærheten av et kollektivknutepunkt gjør at man kan reise miljøvennlig til og fra jobb. Tilrettelegging for lading av elbil er en viktig faktor for å få leietakere til å velge miljøvennlige biler. En næringspark kan ha tilgang til lånebiler og -sykler slik at man har tilgang til transportmiddel dersom man må ut og fikse noe i løpet av arbeidsdagen.

To personer som spiller foosball i skullerud park

Hva ligger i sosial bærekraft?

Sosial bærekraft handler om menneskers basisbehov, som tillit, trygghet og tilhørighet. I en næringspark legges det til rette for deltakelse og samarbeid. Utleier legger til rette for at leietakerne kan treffes både i arbeidssammenheng og i sosiale settinger. Møterom og stillerom er viktige for det daglige arbeidet, men sosiale soner som kaffebar, kantine og sittegrupper i fellesområdene er også viktig. Treningsrom, gamingrom og lignende oppfordrer i tillegg til aktivitet sammen med kolleger og naboleietakere. Les mer om våre fasiliteter her. Fellesaktiviteter/-samlinger i regi av utleier er et bidrag til den sosiale tilhørigheten.

to personer sitter i loungeområde i skullerud park

Klimaavtrykk, miljøkrav og bærekraft

Utleier har ansvar for byggets energi- og klimafotavtrykk. Vi oppfordrer bedrifter til å utfordre utleiere når det kommer til hva som gjøres for å reduserer klimaavtrykket til bygget. Opsahl Eiendom, som står bak Skullerud Park, er Miljøfyrtårnsertifisert som byggherre, noe som vil si at alle byggene i Skullerud Park er Miljøfyrtårnsertifiserte.

Oppfordre til deling

Sirkulær økonomi har som formål at ressursene forblir i økonomien lengst mulig. Som leietaker i en næringspark kan man bidra til å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. Ved å gjenbruke, gi bort, bytte eller låne kan man gjøre sin innsats for en grønnere hverdag. Oppretter man en Facebook-gruppe eller en side på intranettet for leietakerne i næringsparken kan man oppfordre til å gjøre mer miljøvennlige valg og kanskje finne kortreiste leverandører og samarbeidspartnere.

To mennesker på vei inn i elbil i skullerud park

Kontakt oss

    Fyll inn feltene, så kontakter vi deg angående en uforpliktende visning eller pristilbud. Eller du kan kontakte oss direkte.