Kontakt oss
Forside / Aktuelt /

Hvordan motivere dine ansatte

Publisert: 7. november 2022
Hvordan motivere dine ansatte

Motiverte ansatte yter bedre, har større eierskap til jobben, er mer lojale og har mindre fravær. Som leder bør du tenke på hva som motiverer hver enkelt og hva du kan gjøre for å legge til rette for økt motivasjon på jobben.

Sett mål

Å jobbe mot et mål er motiverende for de fleste. Her kan man for eksempel bruke SMARTe-mål metoden som går ut på at målene bør være spesifikke, målbare, attraktivt, realistiske og tidsbestemte. Det er viktig at de ansatte vet retningen på hvor dere skal, og at dere setter milepæler underveis.

SMARTe mål

Du kan benytte deg av SMARTe mål for å strukturere målene dine, og sikre at du setter gode mål. Modellen hjelper deg helt konkret å huske hvordan du lager gode mål og hva som bør inngå. Målene bør være bundet opp mot bedriftens overordnede mål og strategi.

SMART-modellen er en god modell å bruke fordi det å jobbe målrettet vil bidra til høyere effektivitet, fremdrift og gode resultater. I etterkant vil det være lurt å evaluere hvordan ting har gått slik at du setter riktige mål videre.

To damer snakker sammen og smiler

Gi tilbakemeldinger

Lytt til individuelle behov, og gi tilbakemeldinger etter hva den enkelte trenger. Noen trenger mer tilbakemeldinger enn andre, og jobber bedre ved hyppigere tilbakemeldinger. For andre kan det holde å gi tilbakemeldinger på regelmessige medarbeidersamtaler.

Vis tillit

Ikke overvåk det de ansatte gjør. Som leder må du ha tillitt til at de ansatte gjør det de skal, og ved å vise de tillit vil de også bli mer motivert til å gjøre en god jobb. Gi de ansatte frihet til å selv velge hvordan de løser oppgaver.

Gi annerkjennelse

Ved å gi anerkjennelse for godt arbeid, vil medarbeiderne oppleve mestring og motivasjon. Ros er en form for anerkjennelse, men det kan også være interne kåringer med en premie eller det å vise at du «ser» mennesket og anerkjenner godt arbeid/god innstiling eller gode resultater. Dette vil motivere til å prestere ytterligere.

Motivasjon er «det som setter handlinger i gang». Den kraften som gjør at vi føler at vi må gjøre noe eller har lyst til å gjøre noe.

 

Tilpass for hver enkelt

Snakk med dine medarbeidere, still spørsmål og vær nysgjerrig. Finn ut av hva som motiverer hver enkelt og tilrettelegg i den grad det er mulig. Husk også på, at medarbeideren bør ha en god balanse mellom jobb og privatliv så ta hensyn til dette.

Hvordan motivere ansatte

  • Gi tilbakemeldinger
  • Sett mål
  • Vis tillit
  • Tilpass for den enkelte
  • Følg opp

Kontakt oss

    Fyll inn feltene, så kontakter vi deg angående en uforpliktende visning eller pristilbud. Eller du kan kontakte oss direkte.