Kontakt oss
Forside / Aktuelt /

Hvordan skape en god arbeidskultur i din bedrift?

Publisert: 21. oktober 2022
Hvordan skape en god arbeidskultur i din bedrift?

Har man en god kultur på arbeidsplassen kan dette påvirke motivasjonen og effektiviteten til de ansatte på en positiv måte. Her er våre tips til hvordan skaffe en god arbeidskultur i bedriften.

Hva er arbeidskultur?

Alle bedrifter har en arbeidskultur. Arbeidskultur skapes over tid når kollegaer er sammen. Det er de felles verdiene, vanene og måtene man samarbeider på som påvirker atferden til de ansatte i en bedrift. Arbeidskulturen betegnes som god når ansatte føler seg verdsatt og trygge og trives på jobb.

Arbeidskulturen henger tett sammen med arbeidsmiljøet. Ved å skape en god arbeidskultur og forme denne, vil vi kunne skape det ønskede arbeidsmiljøet i organisasjonen.

Hvorfor ha fokus på å skape en god arbeidskultur?

En bedrift kan øke sitt konkurransefortrinn ved å ha en god arbeidskultur. Det vil være enklere å rekruttere og beholde ansatte. I tillegg skaper en god arbeidskultur produktivitet og effektivitet hos de ansatte. På den måten er det enklere å nå bedriftens resultatmål. Videre kan en god arbeidskultur bidra til å skape et inkluderende arbeidsliv.

Mennesker som samarbeider i Skullerud Park

Hvordan skaper vi en god arbeidskultur?

For å skape en god arbeidskultur må man vise tillit, utøve god kommunikasjon, engasjere medarbeiderne sine, skape et god samhold, samt følge med i tiden og legge til rette for fleksibilitet.

Øk engasjementet blant dine ansatte

Du ønsker å ha medarbeidere som har en sterk tilknytning og eierskap til arbeidet og arbeidsplassen sin. Engasjerte medarbeidere er mer fornøyd og yter bedre. Involver dine ansatte og ta de med i beslutningsprosesser, slik at de får et sterkt eierskap til arbeidet sitt. Forskning viser at engasjerte medarbeidere har lavere fravær enn uengasjerte. Det er essensielt å vise tillit til de ansatte. Ledere som detaljsjekker alt ansatte gjør skaper fort utrygghet og irritasjon. Tillit skaper engasjement.

Skap samhold og teamfølelse

For å skape samhold blant kollegaer, er det fysiske møtet viktig. Her må bedriften se på hvordan ansatte kommuniserer med hverandre og arbeider i team. Legg tilrette for samarbeid og erfaringsutveksling internt. I tillegg må man se på hvordan ledere kommuniserer til de ansatte. Vær inkluderende og hold alle ansatte oppdatert om forandringer; både positive og negative. En feil mange ledere gjør er å ikke være åpne om negative endringer. Dette skaper usikkerhet og utrygghet hos de ansatte. Ledere må videre være tydelige på mål og hvordan ansatte sammen skal jobbe for å nå disse. Ved å sette konkrete felles mål har alle ansatte og ledere noe å strekke seg etter og jobbe mot sammen.

I tillegg til arbeidsmøter, er de små sosiale interaksjonene man har i løpet av arbeidshverdagen viktige for å skape samhold. Samtalene ved kaffeautomaten, spørsmålene over pulten og diskusjoner i lunsjen kan bidra til å skape en tilhørighet til bedriften og kollegaene. Ikke undervurder dette, legg til rette for slike uformelle prater og samtaler. Hvis dere sitter i kontorlandskap, tenk nøye gjennom hvem som skal sitte i nærheten av hverandre for verdiskapende deling på tvers.

To mennesker på et dobbeltkontor i Skullerud Park

Tilrettelegg for fleksibilitet

Gjennom pandemien ble mange nordmenn vant til hjemmekontor. Fleksibilitet har derfor blitt et krav for mange når de nå velger arbeidsplass. Med fleksibilitet mener vi her at man har mulighet til å jobbe hjemmefra, muligheten til å jobbe seg opp fridager og fleksibel arbeidstid i løpet av arbeidsdagen. Dette skaper et mer inkluderende arbeidsliv der kabalen mellom jobb og familie er enklere å få til å gå opp. Fleksibilitet forventes og dette henger tett sammen med tillitsbasert ledelse.

Kontakt oss

    Fyll inn feltene, så kontakter vi deg angående en uforpliktende visning eller pristilbud. Eller du kan kontakte oss direkte.