Kontakt oss
Forside / Aktuelt /

Skap et godt arbeidsmiljø i din bedrift

Publisert: 24. august 2022
Skap et godt arbeidsmiljø i din bedrift

Å ha et godt arbeidsmiljø er viktig i enhver bedrift. Arbeidsmiljøet påvirker hvor godt de ansatte trives, og kan i tillegg ha en direkte innvirkning på din bedrifts resultater og lønnsomhet.

Hva er et godt arbeidsmiljø?

Et godt arbeidsmiljø handler om å få de ansatte til å trives i arbeidshverdagen. Da er det viktig at arbeidet er godt organisert, at de fysiske arbeidsforholdene er bra og at det er sosiale faktorer til stede. Både medarbeidere og ledere kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø i en bedrift.

Hvorfor er det viktig med et godt arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljøet påvirker trivsel, ytelse og motivasjon hos den enkelte medarbeider. En arbeidstaker som trives og er motivert, arbeider gjerne mer effektivt og yter bedre enn en ansatt som ikke har det bra på jobb. Dette påvirker videre bedriftens samlede prestasjoner og resultater.

Fem tips til et godt arbeidsmiljø

  • God kommunikasjon
  • Klare forventninger og krav til arbeidet
  • Anerkjennelse
  • Forutsigbarhet
  • Skap et fellesskap

God kommunikasjon

God og tydelig kommunikasjon som bygger på gjensidig respekt, er alfa og omega på en arbeidsplass. Man må ha et ønske om å forstå sine kollegaer, og det er viktig at man snakker til hverandre og ikke om hverandre. Videre er det viktig å lytte. Alle mennesker behøver å føle seg hørt. Det gjelder også i arbeidslivet. Oppfordre medarbeiderne dine til å komme med sine ideer. Ta dine ansatte på alvor og vis at alle innspill, tanker og ideer settes pris på og lyttes til. Ved å skape en åpen og lyttende organisasjon vil man kunne få gode ideer, fornøyde ansatte, og kunnskapsdeling på tvers.

Mann sitter på et møterom med andre møtedeltakere

Klare forventninger og krav til arbeidet

Det er viktig å skape klare og rettferdige forventninger på arbeidsplassen. Dette skaper trygge ansatte. Forventningene må tydelig kommuniseres ut til alle medarbeidere. Videre vil det å stille tydelige krav til arbeidet den enkelte medarbeider skal gjøre, bidra til å skape engasjement og eierskap til oppgavene. Dette vil igjen virke positivt på trivselen.

Anerkjennelse

Tilbakemeldinger og anerkjennelse er viktig for å vite at man blir sett og satt pris på. Gi positive tilbakemeldinger til hverandre på arbeidsplassen. Når man får anerkjennelser for arbeidet man har gjort kjenner man både glede og motivasjon. Del kunnskap og gi hverandre anerkjennelse og tilbakemeldinger.

Forutsigbarhet

Å ha en størst mulig grad av forutsigbarhet bidrar til å skape en trygghet for de ansatte. På arbeidssteder der forholdene er uforutsigbare er det vanlig for ansatte å bli usikre og få tanker om å bytte jobb. Dersom din bedrift går gjennom en omstillingsfase, er det derfor viktig å ivareta dine ansatte på en god måte. Vær transparent og gi god og nok informasjon gjennom hele prosessen.

Skape et fellesskap

Det er viktig at alle jobber mot de samme målene i selskapet, og at alle føler seg inkludert. Ha fokus på at alle ansatte skal spille hverandre gode og være stolte av å være del av et fellesskap. Alle ansatte skal skape gode resultater sammen og ha et ønske om å skape gode resultater for bedriften.

Ta temperaturen på arbeidsmiljøet i din bedrift

Så hvordan vet man om man har et godt arbeidsmiljø i sin bedrift? Den mest effektive måten å finne ut av det på, er å spørre alle ansatte. Det kan være lurt å foreta en arbeidsmiljøundersøkelse en gang i året. Her kan du få nyttig innsikt i hva ansatte synes er bra i dag, og hvilke forbedringspunkter bedriften har. Like viktig som å gjennomføre undersøkelsen er å ta tak i eventuelle forbedringspunkter. Disse må tas på alvor, videreformidles til alle medarbeidere og arbeides for å utbedre.

Kontakt oss

    Fyll inn feltene, så kontakter vi deg angående en uforpliktende visning eller pristilbud. Eller du kan kontakte oss direkte.