Kontakt oss
Forside / Aktuelt /

Oppdag kulturhistorien rundt Skullerud Park

Publisert: 17. september 2014
Oppdag kulturhistorien rundt Skullerud Park

Ved siden av Skullerud Park finner du Skullerud gård som har røtter tilbake til 1200-tallet.

På Skullerud gård, det vil si i sagdammen, har man funnet et bronsesverd fra middelalderen (som var mellom 500-tallet og 1500-tallet).

Noen hundre meter sør-vest for parken har man funnet en gammel bygdeborg. Det var enkle forsvarsverk som folk i Norge bygde frem til 600-tallet. Bygdeborger kan stamme fra 500 år f.Kr., de ligger gjerne på høyder, knauser eller berg.

Nesten rett vest for parken, i skråningen ned mot motorveien E6, har man funnet en kokegrop fra førromersk jernalder (som var fra 500 år f.Kr til år 0).

Noen hundre meter nord-vest har man funnet restene etter en oldtidsvei som man tror var forløperen til Enebakkveien. Oldtiden strekker seg fra de første sivilisasjonene frem til omkring år 500.Oldtidsveien er synlig som en sti i terrenget. Veien er 2 meter bred og går mellom de to sørligste gravrøysene. Den følger deretter høydedraget nordover.

På samme sted langs Langerud sykehjem har man funnet åtte gravhauger fra omkring 0-400 e.Kr.

På 1700-tallet bygde daværende eier av Skullerud gård det som kalles plankeveien. Den forkortet reisen fra Enebakk til Oslo med en mil for de som fraktet planker.

Under krigen startet en fluktrute til Sverige fra Skullerudstua som ligger like øst for Skullerud Park, flere hundre personer kom seg i sikkerhet ved å følge den ruten.

Nyere kulturhistorie finnes i Skullerud Park. Her har flere kjente norske bedrifter vokst frem, blant annet Tandbergs Radiofabrikk på 1900-tallet. Eieren Vebjørn Tandberg ønsket å skape gode forhold for de ansatte, allerede i 1937-38 innførte han 42 timers uke, tre ukers ferie, pensjonsordning og sykeforsikring for de ansatte. Tandberg hadde flere fabrikker og fusjonerte også med en annen norsk radiofabrikk: Radionette.

I 1976 hadde Tandbergs Radiofabrikk rundt 3100 ansatte og en omsetning på 670 millioner kr, noe som tilsvarer 3,6 milliarder i 2014-kroner. På Skullerud etablerte han seg i 1974. Dagens eier av lokalene, Anders Opsahl, har gitt bygningen navnet Radiofabrikken.

I Skullerud Park holdt også Norsk Data til, selskapet var tidlig ute med produksjon av datamaskiner. Kunder var blant annet CERN-instituttet, universiteter og Meteorologisk institutt. Norsk Data leverte også datamaskiner til flysimulator for F-16-fly. Selskapet ble den første norske bedriften notert på børsene i London og New York.

I dag blåses det på nytt liv i bygningene og nye gründere flytter inn.

Mer Skullerud-historie finner du her.

Kilder:
Skullerud gård
Kulturminnesøk
Bronsesverd på Skullerud gård
Oldtidsvei ved Skullerud
Bygdeborg ved Skullerud
Hva er bygdeborg?
Mer om bygdeborger
Leksikon om bygdebord
Kokegrop ved Skullerud
Husmannsplass på Skullerud (Sagstua)
Sagstua
Gravrøys (søk internt i pdf-en)
Tandbergs Radiofabrikk
Vebjørn Tandberg
Norsk Data

Kontakt oss

    Fyll inn feltene, så kontakter vi deg angående en uforpliktende visning eller pristilbud. Eller du kan kontakte oss direkte.