Kontakt oss
Forside / Aktuelt /

Røde kors – årets mottaker av julegavene fra Skullerud Park

Publisert: 17. november 2022
Røde kors – årets mottaker av julegavene fra Skullerud Park

Årets mottaker av julegavene vi samler inn her i Skullerud Park er Oslo Røde Kors. Vi har snakket med de om hvordan de jobber, og hvem de hjelper gjennom programmet Nettverk etter soning. 

Morten Harg jobber som koordinator drift, for Oslo Røde Kors. Han forteller at Nettverk etter soning i Oslo er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.

-Vårt hovedmål er å gi tilbud til mennesker som er under avsluttende soning, eller som er nylig løslatt, slik at vi kan hindre tilbakefall til kriminalitet og rus. Samtidig skaper vi nye nettverk og rehabiliterer sosiale relasjoner – også mellom deltaker og familie og barn, sier Morten.

Norges første tilbakeføringssenter

-Vi har startet landets første tilbakeføringssenter med blant andre Grønland voksenopplæring, arbeidstrening i Red Bike sykkelverksted, i kafeen til Røverkaffe, i storkjøkkenet og i Elsykkelbutikken. Alle samlokalisert i tilbakeføringssenteret, sier Morten.

-Vår innsats er konsentrert innen fire hovedområder, forklarer Morten.

Du kan se en video fra deltakere til nettverk etter soning HER.

Grefsenveien 26

Morten forteller videre at tilbakeføringssenteret er huset til Nettverk etter soning og ligger i Grefsenveien 26.

-Her har vi samlet mange tilbud og aktører under samme tak. I tillegg til arbeidstreningstilbudet, finner du her rådgivere fra NAV, Røverradio og skolen til Grønland Voksenopplæring. Det er også her vi gir både sosiale og kulturelle tilbud og hvor mesteparten av økonomibistanden gis, forteller han.

-På den måten håper vi å kunne gi de som trenger det mest mulig hjelp og støtte på ett sted, legger han til.

Samarbeider med Kriminalomsorgen

-Vi har et tett samarbeid med Kriminalomsorgen, både på direktoratsnivå, regionsnivå og med de enkelte institusjoner i Oslo og Viken. Kriminalomsorgen har også tatt i bruk 3.etasje i Grefsenveien 26 og skal etablere mer av sin virksomhet der. Dette forsterker mulighet for nært samarbeid i tilbakeføringsarbeidet.  Målet er kompetansedeling, bedre samarbeid og tilgjengelighet for en svært sårbar målgruppe med store og sammensatte behov. Et bredt spekter av tilbud og oppfølging under samme tak skal bidra til at deltakerne kan legge bak seg et liv med rus og kriminalitet, få hjelp med å identifisere og bruke ressursene sine på en positiv måte, knytte nye kontakter og få positive opplevelser, forteller Morten.

Røde Kors Grefsenveien 26

Om Røde Kors

  • Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon, med over 43.000 frivillige som er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.
  • I Grefsenveien 26 jobber 16 ansatte og det er tilknyttet 250 frivillige i enheten.
  • Rundt 300 brukere per dags dato, og de har plass til flere.
  • Dette er første tilbakeføringssentret etter soning i Norge.

Kontakt oss

    Fyll inn feltene, så kontakter vi deg angående en uforpliktende visning eller pristilbud. Eller du kan kontakte oss direkte.