Kontakt oss
Forside / Aktuelt /

Fordeler og utfordringer ved en hybrid kontorløsning

Publisert: 21. juni 2024
Fordeler og utfordringer ved en hybrid kontorløsning

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig for bedrifter å tilrettelegge for en hybrid kontorløsning, der arbeidsstedet varierer. Her tar vi for oss fordeler og utfordringer ved denne type løsning. 

Hva er et hybrid kontor?

Et hybrid kontor handler om at arbeidsgiver legger til rette for at du kan variere arbeidssted. Du kan blant annet variere mellom kontoret, hjemmekontoret, hytta eller et coworkingmiljø. Den vanligste hybride kontorløsningen er å variere mellom kontor og hjemmekontor. For ansatte med lang pendlevei, kan man kombinere det å være fysisk på arbeidsplassen med å leie en kontorplass i et coworkingmiljø nær hjemmet.

Under pandemien fikk mange bedrifter erfare at hjemmekontor og andre arbeidssteder fungerer vel så bra som å sitte på kontoret. Muligheten til å arbeide andre steder enn fra kontoret er noe mange bedrifter har videreført, og en fleksibilitet mange arbeidstakere setter pris på. Likevel fører denne løsningen med seg noen utfordringer som må tas stilling til.

Fordeler og utfordringer ved en hybrid kontorløsning

Fordeler ved en hybrid kontorløsning

 • Bedre work-life balance og fleksibilitet for ansatte
 • Økt produktivitet
 • Konkurransefordel ved rekruttering
 • Friskere ansatte
 • Mer lojale ansatte

Utfordringer ved en hybrid kontorløsning

 • Arbeidsmiljøet kan påvirkes negativt
 • Skillet mellom jobb og hjem blir mindre
 • Ikke alle har gode arbeidsforhold hjemme
 • Kreativiteten kan påvirkes

Fordelene ved en hybrid arbeidshverdag

Bedre work-life balance og fleksibilitet for ansatte

Å tilby fleksible arbeidsløsninger bidrar til bedre work-life balance for ansatte. Tiden som brukes på transportetappen til/fra jobb er eliminert. I tillegg er flere arbeidsplasser fleksible på at man kan arbeide en time mindre på dagtid mot at man jobber det inn igjen på et senere tidspunkt. Dette kan bidra til at hverdagen, med eksempelvis levering og henting av barn, går lettere opp. At arbeidsplassen legger til rette for fleksibilitet, kan gjøre at ansatte viser større villighet til å være fleksibel tilbake. Og derfor lettere tar opp pc-en på kveldstid eller i helger ved behov.

Økt produktivitet

Ved hybridkontor kan du velge å arbeide hjemme, uten forstyrrelser fra kollegaer og andre som er innom kontoret. Forskning viser at muligheten til å velge hjemmekontor øker produktiviteten til ansatte. I perioder med arbeidsoppgaver der du må ha et spesielt høyt fokus kan det å jobbe hjemmefra skape bedre arbeidsforhold. Og dermed øke produktiviteten.

Konkurransefordel ved rekruttering

Et økende antall mennesker ønsker seg fleksibiliteten en hybrid kontorløsning tilbyr. Noen vil til og med kreve en hybrid løsning. Dette gjelder spesielt yngre arbeidstakere. I jakten på de beste hodene vil derfor en hybrid kontorløsning være en konkurransefordel.

To damer har et møte

Friskere ansatte

Sykefraværet og faren for utbrenthet synker med hjemmekontor. Svensk forskning viser i at de som arbeider på hjemmekontor får mer søvn enn de som kun jobber fra arbeidsplassens kontor. Mer søvn skaper friskere og mindre stressede ansatte.

Mer lojale ansatte

Forskning viser at hybride kontorløsninger og fleksibilitet gjør at ansatte er mer motiverte for å bli i bedriften.

Utfordringer ved en hybrid arbeidshverdag

Arbeidsmiljøet kan påvirkes negativt

Når folk ikke er på kontoret, vil den sosiale biten påvirkes. Samspillet og følelsen av et fellesskap kan bli dårligere dersom man sees mindre, og kan ha en effekt på det totale arbeidsmiljøet i bedriften. Når arbeidsmiljøet ikke er bra, kan dette føre til lavere motivasjon.

Kolleger som snakker og smiler

Skillet mellom jobb og hjem viskes ut

Når hjemmekontor blir en naturlig del av arbeidsuka, kan mange finne det vanskelig å skape en god balanse mellom jobb og fritid. Det kan virke stressende når det ikke er et klart skille mellom hjemmet og jobben. Og ender man opp med å sitte for ofte på pc-en på kvelder og i helger kan man lettere bli utbrent. Friheten med fleksibilitet kommer derfor med et ansvar på hver enkelt arbeidstaker om å holde rutiner og ikke jobbe for mye utenom arbeidstid.

Ikke alle har gode arbeidsforhold hjemme

Ved en hybrid kontorløsning der man tilbringe noen av dagene i uka på hjemmekontoret, kan det være et problem at arbeidsforholdene ikke er der. Bor man i en liten leilighet uten ekstrarom eller god nok plass til å sette opp et hjemmekontor kan det bidra til at man ikke trives med løsningen.

Kreativiteten kan påvirkes

Det er ofte i det naturlige samspillet med kollegaer de gode og kreative ideene oppstår. Dette får du ikke til på samme måte når de fysiske møtene reduseres.

To damer står ved en resepsjon mens en dame jobber i resepsjonen

Fremtidens arbeidsplasser

Den hybride kontorløsningen har kommet for å bli. Det er mange fordeler ved å tilby denne type fleksibilitet til ansatte, og for mange bedrifter vil det være lønnsomt med hybrid kontorløsning. For disse bedriftene vil det være viktig å skape en balanse mellom fleksibilitet og å opprettholde det sosiale samspillet på kontoret. Dette kan eksempelvis gjøres ved å sette et maks antall dager med fjernkontor i uken/måneden.

For arbeidsplasser som ikke ønsker å tilby en hybrid kontorløsning, vil det være viktig å skape et kontor som oppleves attraktivt. Ved å gjøre lokalene hyggelige, ha gode fellesområder og gode fasiliteter kan det bidra til at folk foretrekker å arbeide fra kontoret. Dette, i tillegg til et stort fokus på godt arbeidsmiljø, bidrar til at folk ønsker å komme på kontoret og være med kollegaene sine.

Her kan du lese våre tips til å lykkes med en hybrid arbeidshverdag.

Kontakt oss

  Fyll inn feltene, så kontakter vi deg angående en uforpliktende visning eller pristilbud. Eller du kan kontakte oss direkte.